0263-270045 scoalageneralalivezile@yahoo.com

Urmãrim în permanenţã sã fim o şcoala dinamicã!

Promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţionalã

Investind in educaţie, investim in viitorul comunei!

"adevãratele valori sunt cele care presupun şcoalã, studiu, instruire"

Bun venit!

Scoala cu clasele I-VIII din Livezile, urmãreşte în permanenţã sã fie o şcoala dinamica,
pregãtind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informaţia, a fi deschis spre schimbare, spre învãţarea şi respectarea valorilor societaţii democratice şi a spiritului comunitar european.

Scoala Gimnazialã Livezile
O structurã flexibilã

Urmãrim în permanenţã sã fim o şcoala dinamica, pregãtind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informaţia, a fi deschis spre schimbare, spre învãţarea şi respectarea valorilor societaţii democratice şi a spiritului comunitar european

01.Misiune

Pregãtirea fiecãrui elev pentru a fi competent în a utiliza informaţia, a fi deschis spre schimbare, spre învãţarea şi respectarea valorilor societaţii democratice şi a spiritului comunitar european

02.Viziune

O structurã flexibilã, în care calitatea educaţiei se bazeazã pe utilizarea metodelor de predare activã care implicã stimularea şi valorificarea creativitãţii copiilor, cu reale posibilitãţi de inserţie in sistemul de învaţãmânt european

03.Strategie

Implementarea asigurãrii calitãţii şi optimizarea invãţãrii centrate pe elev, promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţionalã

04.Istoric

Prima școală din Livezile a fost clădirea şcolii evanghelice-lutherane ,ridicată în anul 1856 și expropriată în anul 1948 de autoritățile comuniste.

Viziune

Şcoala cu clasele I-VIII din Livezile, urmãreşte în permanenţã sã fie o şcoala dinamica, pregãtind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informaţia, a fi deschis spre schimbare, spre învãţarea şi respectarea valorilor societaţii democratice şi a spiritului comunitar european.

Şcoala cu clasele I-VIII din Livezile - o structurã flexibilã, în care calitatea educaţiei se bazeazã pe utilizarea metodelor de predare activã care implicã stimularea şi valorificarea creativitãţii copiilor, cu reale posibilitãţi de inserţie in sistemul de învaţãmânt european.

  • Implementarea asigurãrii calitãţii şi optimizarea invãţãrii centrate pe elev
  • Formarea cadrelor didactice pentru eficientizarea metodelor de predare activ-participative, urmãrind creşterea calitãţii actului educaţional
  • Asigurarea egalitãţii de şanse şi cresterea participãrii la actul educaţional
  • Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
  • Promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţionalã
  • Crearea unui climat de siguranţã fizicã şi libertate spiritualã pentru toţi elevii

Resurse materiale

Şcoala Gimnaziala Livezile funcţioneaza in doua corpuri de cladire: - I-IV construita in anul 2002 cu urmatoarea alcatuire: o sala profesoralã, 6 sali de clasa, o sala material didactic , grup sanitar cu 2 bãi (baieti şi fete). V-VIII construita in 1980: o sala profesoralã, un birou director, un birou secretariat- contabilitate, o arhivã, o biblioteca cu 6600 volume, un laborator de informatica, 11 sãli de clasa, grup sanitar cu 3 bai ( baieţi, fete, cadre didactice), centralã termicã care deserveste cele trei corpuri de cladire, o sala de sport. - Gradinita cu program normal Livezile funcţioneaza in aceleasi corpuri de cladire ( 1 grupa mare in localul cu cls. I-IV, 1 grupa mare si doua grupe mici in localul cu cls. V-VIII). Se afla in construcţie un local de grãdinţa care va fi dat in funcţiune in anul urmator.

Şcoala Gimnaziala Dorolea functioneaza in doua corpuri de cladire: - I-IV construita in anul 2005: o sala profesorala, o sala material didactic si 4 Sali de clasa. V-VIII functioneaza in vechea școala si in cladirea Gradiniţei Dorolea pana la reabilitarea corpului de școala. Aici se afla un laborator de informatica, trei sali de clasa, un grup sanitar (baieti si fete), centrala termica.

Şcoala Primarã Cusma funcţioneaza intr-un corp de cladire construit in anul 2002 cu urmatoarea alcatuire: o sala profesorala, un laborator de informatica,3 Sali de clasa, o grupa de gradinita., un grup sanitar.

Şcoala Primarã Dumbrava funcţioneaza intr-un corp de cladire construit in 1956, reabilitat de catre Primãria comunei Livezile in anul 2008 cu urmatoarea alcatuire: o sala profesorala, doua sali de clasa, o grupa de gradiniţa, o centrala termica, un grup sanitar.

Toate școlile de pe raza comunei Livezile sunt dotate cu centrale termice pe combustibil solid (lemne), școlile sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și cu sisteme de alarma, curţile sunt imprejmuite cu garduri, iar paza in timpul zilei se face cu personalul nedidactic al fiecarei școli, iar noaptea de catre paza comunala.Curţile școlilor nu sunt amenajate cu terenuri de sport și de joaca (pentru preșcolari), dar exista un proiect iniţiat de catre Primãria comunei Livezile care are in vedere amenajarea curţilor la standarde europene.Apa curenta exista in fiecare unitate școlara atat din reţeaua proprie (comunalã) cât si din reţeaua Aquabis. Toate școlile dispun de conectare la internet performant de mare vitezã și la reţeaua de telefonie fixã și mobilã, astfel existând posibilitatea comunicãrii rapide si a informãrii in termen util a tuturor cadrelor didactice.

Istoric

Prima atestare documentară a localitatii Livezile datează din anul 1311. Aceasta exista cu certitudine încă înainte de 1150, fiind una din primele așezări săsești din estul Transilvaniei.Prima școală din Livezile a fost clădirea şcolii evanghelice-lutherane ,ridicată în anul 1856 și expropriată în anul 1948 de autoritățile comuniste. Şcoala românească de stat din Livezile s-a înfiinţat în anul 1920. Până în anul 1920 nu a existat şcoala românească, confesiunea ortodoxă neavând posibilitatea materială să deschidă şi să sustină şcoala. În primul an școlar 1920/1921 școala a fost condusă de preotul Victor Muresianu, iar în anul 1921/1922 de învătătorul Ioan Feldrihan. Predarea s-a făcut în limba germană până în anul 1923, când autorităţile române au iniţiat schimbări în şcolile germane.Profesorii trebuiau din acel moment să stăpânească limba română vorbită şi scrisă. În anul 1980 se construieşte o nouă şcoală, actuala clădire a Şcolii Gimnaziale Livezile. În urma revendicării de către comunitatea săsească a localului fostei şcoli primare, în anul 2002 se dă în folosinţă noul local din curtea Şcolii Gimnaziale Livezile pentru învăţământul primar. Şcoala Gimnazialã Livezile cuprinde doua corpuri de cladire una destinata claselor primare, care s-a construit intre anii 2001-2002, şi şcoala in care sunt instruiti elevii din ciclul gimnazial, cladirea fiind renovata şi redata in folosinta in 2010.In satul Dorolea comunitatea saseasca a construit o şcoala in anul 1908 unde au invatat copiii din satele Dorolea, Cuşma şi Valea PoeniiIn anul 1956 s-au construit şcoli in satele apartinatoare, localuri care mai functioneaza şi astazi şi care au fost reabilitate de catre Primãria comunei Livezile, prin diferite proiecte.

anunțuri / documente recente

26.02.2018

"ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGĂTITOARE"

Noutăţi

Înscrierile în clasa pregătitoare an școlar 2018 - 2019 se fac începând cu data de 05.03.2018 până în data de 23.03.2018 la sediul unității.

23.03.2017

"Pachet consumabile copiatoare, imprimante, multifuncționale și periferice informatice"

Achiziţie directã

Autoritatea contractanta va achiziționa produsele din catalogul electronic al operatorului economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea "Pachet consumabile copiatoare, imprimante, multifuncționale și periferice informatice"

23.03.2017

"Pachet produse biroticã și curãţenie"

Achiziţie directã

Autoritatea contractanta va achiziționa produsele din catalogul electronic al operatorului economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea "Pachet produse biroticã și curãţenie"